geslaagd

‘Bewegen helpt bij het onthouden van nieuwe kennis’ kopt ‘n artikel van Gezondheidsnet.nl deze week. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat bewegen een positief effect heeft op ons brein. Het helpt bij depressies, je wordt er creatiever van en nu blijkt dat je leerstof waarschijnlijk beter kunt onthouden als je een paar uur na het leren een tijdje intensief gaat bewegen.

Voor de examenkandidaten komt dit nieuws helaas net te laat. Toch deden mijn zoon en zijn vrienden dit al intuïtief. In mei was het elke dag vaste prik; ‘s morgens leren en elkaar overhoren, ‘s middags een potje voetballen met elkaar. Bal mee, een fles water in de tas en natuurlijk een box voor langs de lijn. Uren leefden ze zich uit op het voetbalveld. Even alle stress eruit en het hoofd weer leeg maken in deze stressvolle tijd. Nee, van mij hoefden ze niet hele dagen te blokken.

De groep die ging fietsen, presteerde duidelijk beter

Volgens de onderzoekers van de Radboud Universiteit werkt het beter onthouden van kennis alleen als er een paar uur tussen het leren en het bewegen zit. Tussen de groep die meteen na het leren ging fietsen en de groep die niet bewoog, zat namelijk geen noemenswaardig verschil. De groep die na vier uur ging fietsen, presteerde wel duidelijk beter op de oefening van het geheugen. Zowel de geheugentest als de onderliggende hersenactiviteit wijst dan op een betere geheugenopslag. Bij het leren van kennis spelen stoffen als dopamine en noradrenaline een rol; deze stoffen worden aangemaakt tijdens het sporten. Dat was de reden van de wetenschappers om te onderzoeken wat het verband en effect is van het combineren van leren en bewegen.

Geslaagd

Of het aan het voetballen gelegen heeft of juist vooral aan de saamhorigheid & het teamwork van de jongens, dat zullen we nooit weten. Maar deze week kregen ze allemaal het verlossende telefoontje van hun mentor: GESLAAGD!